VIDEOS de Sinergias4G Contacta: info@sinergias4g.com Edita: Sinergias4G Artes Visuales QUIENES SOMOS.

Puedes buscar todas las entradas publicadas en Sinergias4G Artes Visuales por Artista, Autor, Museo, Galería, Asociación, etc.

Buscar por palabra en Sinergias4G

miércoles, 19 de febrero de 2020

ACORD DE COL·LABORACIÓ DE AVVAC, AVCA I ANIAV - MESURES URGENTS PER Al SECTOR DE LES ARTS VISUALESAcord conjunt subscrit per l'Associació Nacional d'Investigadors en l'Arts Visuals (ANIAV), Associació Valenciana de Crítics d'Art (AVCA) i Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC) per a la defensa del MANIFEST CONJUNT DE MESURES URGENTS PER Al SECTOR DE LES ARTS VISUALES

COMUNICAT CONJUNT
Després de diferents contactes precedents i davant la difícil situació en la qual es mou el sector en el nostre territori, les associacions sotasignades, en representació d'artistes, crítics i investigadors de les arts visuals, hem celebrat una primera reunió per a l'anàlisi i posada en comú de la nostra problemàtica, acordant coordinar-nos de manera estable a partir d'ara i per a la realització d'accions tendents a la millora de les condicions en les quals ens trobem, unint esforços en la seua consecució.

En aquesta primera reunió, coincidim en la necessitat proposar i treballar davant les administracions valencianes, entitats públiques i privades, pel compliment del Codi de Bones Pràctiques, com ja hem fet per separat, per al que hem consensuat un manifest de mesures urgents.

MANIFEST CONJUNT DE MESURES URGENT PER Al SECTOR DE LES ARTS VISUALS 

1. Promoure l'activació del grup de treball sobre les arts visuals, dins de les MESA DE CULTURA dependent de la Conselleria de Cultura.

2. Impulsar la creació d'un Observatori per a la difusió i control del compliment de les BONES PRÀCTIQUES en el sector, promovent lleis i mesures que impulsen l'adaptació i compliment d'aquestes.

3. Proposar la creació i dotació pressupostària d'AJUDES PER A la CREACIÓ que DESCENTRALITZEN l'oferta actual i que garantisquen la IGUALTAT D'OPORTUNITATS en el desenvolupament de projectes i exhibició d'artistes visuals en tot el territori. Aquestes ajudes l'entenem com a ajudes a projectes específics o de promoció, producció, documentació, desenvolupament, trobada o exhibició fora dels centres establits i amb l'ajuda i assessorament del sector.

4. Treballar pel compromís que la cultura no serà només impulsada de manera INSTRUMENTAL com a promoció turística o des d'objectius aliens al desenvolupament territorial i dels ciutadans.

5. Pressionar i conscienciar perquè les associacions professionals formen part dels consells assessors i grups de treball especific de les diferents institucions vinculades a la promoció, producció i exhibició de l'art, portant avant una vertadera política institucional de SUPORT A LES ASSOCIACIONS del sector, promovent una PARTICIPACIÓ REAL I EFECTIVA.

6. Secundar decididament el desenvolupament de l'ESTATUT DE L'ARTISTA, des de l'àmbit territorial que ens afecta i en les mesures que siguen de la nostra competència.

7. Insistir que s’hi inicie una línia d'AJUDES A les ASSOCIACIONS PROFESSIONALS AGRUPADES, que done suport al seu desenvolupament i el funcionament intern, així com la seua territorialització.

València, febrer de 2020