VIDEOS de Sinergias4G Contacta: info@sinergias4g.com Edita: Sinergias4G Artes Visuales QUIENES SOMOS.

Puedes buscar todas las entradas publicadas en Sinergias4G Artes Visuales por Artista, Autor, Museo, Galería, Asociación, etc.

Buscar por palabra en Sinergias4G

martes, 7 de mayo de 2019

PAVEL MATVEYEV ENS PORTA «LA PRIMERA AIGUA» EN LA FUNDACIÓ MUTUA LEVANTE D’ALCOILa Fundació Mutua Levante inaugura una exposició de Pavel Matveyev, artista rus resident a Suècia, que ha fet de les ruïnes de la vall del Molinar d'Alcoi el tema principal de la seva obra.

Inauguració: Dijous 9 de maig, 20 h.
En l'espai expositiu de la Fundació Mutua Levante, tindrà lloc la inauguració de La Primera Aigua, l’exposició de l’artista Pavel Matveyev preparada específicament per a aquest espai. Pavel treballa principalment amb fotografia i so, centrant-se amb llocs abandonats, descuidats, i gairebé oblidats. Les ruïnes d’èpoques passades són un tema recurrent al qual torna sovint en la seva pràctica artística.

L’artista diu: “Vaig descobrir la vall del Molinar fora d'Alcoi per casualitat fa uns tres anys. Des d’aleshores, he estat obsessionat per aquest paisatge sorprenent i per l’espectacular exhibició de les seves ruïnes industrials i romàntiques, així que he estat visitant-lo en repetides ocasions."

La instal·lació comprèn un conjunt de fotografies fetes a la vall que l'artista ha cosit unes amb altres utilitzant bobines de fil. Pavel explica: “Quan estic al Molinar, sempre em sorprèn el silenci que regna en aquest lloc. Al Molinar un se n’adona clarament que la vida s'ha esfumat d’aquest paratge. Per això, en aquest projecte, vaig decidir establir una connexió entre el passat, quan el lloc estava ple de vida, i el present. A l’incorporar manualment un fil vermell a les meues fotografies, estic convertint-les en objectes tridimensionals, però també estic establint un vincle físic entre el que donava vida a aquest paratge en el passat (entre altres, la indústria tèxtil) i la seua condició actual.”

L’exposició inclou el so ambiental que l’artista ha gravat a la vall, un vídeo filmat al Molinar i, a més, un diari que un jove local va escriure en el moment en què algunes de les fàbriques continuaven funcionant. “Les ruïnes tenen aquesta qualitat especial: quan les mires, quan et trobes físicament davant d’elles, funcionen com a un portal per a la imaginació. Qualsevol pot començar a fantasiejar fàcilment sobre el que eren aquests edificis i quin tipus de vida passava dins i al voltant d’ells. Quan vaig investigar la història de Molinar i les indústries de la zona, em vaig adonar que tot i que l’aspecte arquitectònic de les fàbriques està ben documentat, se sap molt poc de les persones que treballaven allí. Espere que aquest diari puga ajudar a omplir aquest buit ”, afegeix Pavel Matveyev.

L'exposició estarà oberta de dilluns a dissabte de 10:00 a 14:00 i de 18:00 a 21:00 i es podrà visitar fins al 8 de juny de 2019. L'artista està disponible per a entrevistes i estarà present a la inauguració.

Sala d’exposicions Fundació Mutua Levante
Plaça Espanya, 15, Alcoi
Headline
Fundación Mutua Levante is opening an exhibition of a Russian-born and Sweden-based artist who made the ruins of Molinar valley outside of Alcoy the main theme of his work.

9 May at 20:00 the exhibition space of Fundación Mutua Levante will be holding an inauguration of The First Water, an exhibition produced by an artist Pavel Matveyev specifically for this space. Pavel works primarily with photography and sound and he focuses on out-of-the-way places, neglected, abandoned, insignificant and almost forgotten. Ruins is a subject he often returns to in his practice.

The artist says: “I discovered Molinar valley outside of Alcoy by accident three years ago. Since then I’ve been obsessed with this amazing landscape and the spectacular display of its romantic ruins, so I’ve been visiting it on a number of occasions.”

The installation comprises a set of photographs taken in the valley that the artist has sewn together. Pavel explains: “When I am at Molinar, it always strikes me how silent this place is. When you’re here, you distinctively realize that the life is gone. So for this project I decided to set a connection between the past, when the place was full of life, and the present. By manually incorporating a red thread into my photographs, I am making these prints three-dimensional objects, but also setting a physical link between what this site used to be about (textile industry, among others) and its current condition.

The work includes the ambient sound the artist has recorded in the valley, a video filmed at Molinar as well as a diary possibly written by a local young man at the time when some of the factories were still running. “Ruins have this special quality: when you look at them, when you face them, they work as a portal for imagination. You can easily start fantasizing about what these buildings used to be, what they could be, what kind of life was happening here. When I researched the history of Molinar and the industries in the area, I realized that although the architectural aspect of the factories is well documented, little is known about the people who worked here. I’m hoping that this diary could help to fill in this gap”, Pavel Matveyev adds.

The exhibition will be open from Monday to Saturday between 10:00-14:00 and 18:00-21:00 and will run until 8 June 2019. 

The artist is available for interviews and will be present at the opening.