VIDEOS de Sinergias4G Contacta: info@sinergias4g.com Edita: Sinergias4G Artes Visuales QUIENES SOMOS.

Puedes buscar todas las entradas publicadas en Sinergias4G Artes Visuales por Artista, Autor, Museo, Galería, Asociación, etc.

Buscar por palabra en Sinergias4G

jueves, 4 de abril de 2019

XVI JORNADA DE PEDAGOGIA DE L'ART I MUSEUS AL MUSEU D'ART MODERN DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA


Dimecres, 10 d’abril a partir de les 09 h.

MUSEUS I CREATIVITAT. Art i pensament creatiu per a un món canviant


Un dels reptes més destacats de l’educació és donar a la ciutadania elements per a afrontar un món en procés de canvi. Les velles certituds d’ahir podrien no ser sempre útils per al món de demà. Com s’ha dit sovint, difícilment les institucions educatives (museus inclosos) poden ja fornir-nos d’uns coneixements immutables que ens seran útils per a tota la vida.

El futur immediat es veu com un paisatge d’incertesa. Per tant, l’educació reorienta els seus esforços des de la transmissió del coneixement acadèmic cap a l’assoliment de competències, que ens capaciten per a orientar-nos, avançar autònomament i aplicar allò après en situacions pràctiques. No es estrany que, en aquest context, la creativitat sigui objecte d’un interès renovat. La creativitat ha estat des de fa dècades un concepte habitual als programes d’art i educació, tant als museus com al context escolar.

Ara, però, el seu interès transcendeix amb molt el marc de les arts: la creativitat va aparellada a habilitats cognitives com la flexibilitat de pensament, la fluïdesa d’idees, la capacitat de diversificar les respostes possibles davant un problema. La creativitat ens ajuda a repensar com estructurem de manera novedosa la informació de que disposem. L’aportació dels museus d’art pot ser de gran valor. L’art continua sent el terreny privilegiat de la creativitat.

Les estratègies de pensament dels artistes poden ajudar-nos a intuir allò possible i a superar inèrcies i rutines. A les XVI Jornades de Pedagogia de l’Art i Museus compartirem perspectives i experiències per a desenvolupar el potencial conjunt d’aquest tres conceptes: art, creativitat i educació.

Més información: punxar aqui