jueves, 24 de enero de 2019

ESPANYA - ESPAÑA RUSSAFA ESCÈNICA Lema de la IX edició


19 setembre 6 octubre 2019 

Espanya és un país situat en la seua gran majoria en el sud-oest del continent europeu en la península ibèrica. Comprén també l'arxipèlag canari en el nord de la costa occidental d'Àfrica, l'arxipèlag balear en el Mediterrani a l'est de la costa peninsular i les ciutats de Ceuta i Melilla juntament amb altres xicotetes illes al nord del Magrib. És el quart país més extens d'Europa després de Rússia, Ucraïna i França i té una població pròxima als 47 milions de persones.

Però més enllà de les dades demogràfiques o geogràfiques, Espanya és també la idea que ve a la ment de milions de persones a tot el món; una idea que varia segons la persona, la seua procedència, la seua cultura, el seu àmbit social, si han visitat o no Espanya, si coneixen a algun espanyol o espanyola, si són originaris d'un país pròxim o llunyà, si han nascut o viuen a Espanya, si saben de la seua existència, etc.

La idea d'Espanya, com succeeix amb tots els altres països, apel·la a conceptes culturals, socials, de nació, històrics, de forma de vida, lingüístics, etc., així com a sentiments, sensacions, opinions i identitats.

A l'organització de Russafa Escènica ens sembla molt interessant plantejar aquest lema en aquest moment i context, quan la diversitat de plantejaments sobre la identitat nacional sembla estar en el centre del focus mediàtic. Pensem també que les arts escèniques poden generar espais de comprensió i de debat que ens facen pensar en què pensem quan parlem d'Espanya, què identifiquem, què sentim, què ens interessa i què és Espanya per als creadors i creadores.