VIDEOS de Sinergias4G Contacta: info@sinergias4g.com Edita: Sinergias4G Artes Visuales QUIENES SOMOS.

Puedes buscar todas las entradas publicadas en Sinergias4G Artes Visuales por Artista, Autor, Museo, Galería, Asociación, etc.

Buscar por palabra en Sinergias4G

domingo, 9 de diciembre de 2018

REFLEXIONS DARRERE LES JORNADES FORMATIVES NOUS ENTORNS D’APRENENTATGE PER A LES ARTS I LA CULTURAAlgunes Reflexions darrere les Jornades Formatives Nous entorns d’aprenentatge per a les arts i la cultura celebrades el 19 i 20 d’octubre de 2018 a Castelló de la Plana.

Un document amb extractes de les conclusions i reflexions estretes de les ponències i posteriors debats de les Jornades, ordenades en funció dels tres blocs temàtics en que s’organitzaven les xarrades: la relació museu-escola, la formació de formadors les xarxes col·laboratives. Tot i que, com veurem, les tres temàtiques estan molt connectades entre sí, donant peu a una gran fluctuació d’idees entre elles, amb conceptes que oscil·len d’una a l’altra lligant-les i connectant-les. Superposant-se de tal manera que cap és prioritària sobre l’altra.

PEL QUE FA A LA RELACIÓ ESCOLA-MUSEU

PEL QUE FA A LA FORMACIÓ DE FORMADORS

PEL QUE FA A LES XARXES COL·LABORATIVES

Les ensenyances artístiques són una qüestió que interesse a la societat perquè el poder li convé que siga així. No interessa que es desperte el pensament creatiu, creatiu com a sinònim de crític.

És indispensable crear espais de reflexió sobre les nostres experiències i propostes educatives en i amb l’educació artística. Un entorn d’investigació, però sobre tot de difusió, on puguem créixer i crear grups i xarxes col·laboratives.

Comitè organitzador: Marc Ribera, Isabel Lleó, Ester Ventura, Maria José Gómez. AVALEM està presidida per Ricard Huerta, Catedràtic de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat de València.

Per llegir el document complet, punxar ací.